Общи условия за ползване на Оналайн Магазина на vienetta.bg

 

Уебсайтът vienetta.bg е информационен и търговски център за електронна търговия на фирма Ел-Мари 3  ООД с адрес на регистрация София, жк.Младост 2, бл.209, вх.2, ап.24

ЕИК:200190612 наричан по надолу vienetta.bg

Сайтът предлага възможност за закупуването на представените продукти, които се доставят от vienetta.bg директно до клиента, на посочения от него адрес. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия, през цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта.

 

Защита на лични данни – GDPR

 

В качеството си на администратор на лични данни като електронен магазин www.vienetta.bg фирма Ел-Мари 3  ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

Информация относно Администратора на лични данни

 

Ел-Мари 3  ООД – интернет магазин www.vienetta.bg

ЕИК:200190612

Седалище и адрес на управление: София, жк.Младост 2, бл.209, вх.2, ап.24

E-mail:pijami@vienetta.bg

Лични данни

 

-данни, които ни предоставяте по време на процеса на регистрация, поръчка и сключване на договор и по-конкретно : име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес или адрес за доставка, онлайн идентификатори / IP адрес, местонахождение и др./. Като ни предоставяте данни, в това число и лични данни, Вие декларирате и гарантирате, че същите са верни и точни, че Вие имате право да ни предоставите такива данни.

 

Цели на обработката и период от време

 

www.vienetta.bg събира и обработва Ваши лични данни за регистрация в сайта, сключването и изпълнението на договор за продажба на стоки помежду ни /идентифициране, включително и чрез онлайн профил, фактуриране, плащане, доставка, комуникация, упражняване на права и задължения по договора и др./.

 

Ние може да използваме Вашите лични данни също и за следните конкретни цели:

 

– за връзка с Вас и да Ви предоставяме поискана от Вас информация във връзка с нашия онлайн магазин, начинът на използването му, предлаганите от нас стоки и услуги;

 

– да упражняваме наши права или спазваме Ваши и наши законни интереси, за целите на счетоводството, контрола и отчетността, одита и данъчни цели,

 

– за да Ви изпращаме информационни, рекламни материали и други известия по поща, имейл, кратки съобщения (SMS),

 

– за статистика и анализи с цел подобряване и промени по нашите услуги, процедури и политики,

 

Съхраняваме Вашите лични данни :

 

– за сключване и изпълнение на договор, регистрацията в сайта,

 

www.vienetta.bg съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в сайта. След изтичането на този срок ние ще изтрием и унищожим всички Ваши данни, без ненужно забавяне,

 

– за счетоводна отчетност и контрол – в съответствие с нормативно установените счетоводни и контролни правила. Данните обработвани и съхранявани във връзка с други нормативно установени задължения до отпадане на съответното задължение. За други цели ще бъдат обработвани и съхранявани, когато е необходимо и в съответствие със законите за защита на данни и приложимите стандарти.

 

– Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на www.vienetta.bg при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.

 

– Всеки клиент има право по всяко време да оттегли съгласието си неговите данни да бъдат събирани и обработвани.Това става с изпращане на имейл до pijami@vienetta,bg и данните му да бъдат изтрити (т.нар. „право да бъдеш забравен”).

 

Получатели на лични данни

 

За изпълнение на договора ни вашите лични данни могат да бъдат разкривани на следните получатели :

 

– на куриерска и складова компания/служители за доставка на поръчаните стоки; на доставчици на платежни услуги; на обслужващите ни счетоводна и правна компания, на дружества, от които сме лицензирали специализирани програмни продукти, като например счетоводен, складов, комуникационен и др. Софтуер, на дружества, които ни доставят услуги и оказват техническа поддръжка във връзка с онлайн магазина и с комуникациите / хостинг услуги /, както и на др. подобни доставчици на услуги, доколкото същите имат нужда от достъп до Вашите данни при предоставяне на техните услуги,

 

– длъжностни лица във връзка с разследване на незаконна дейност или съмнения за такава или при законно искане от страна на държавни, правителствени или регулаторни органи, във връзка с откриване, разследване и предотвратяване на кражба, престъпление, измама, злоупотреба с услуги,

 

– на наши партньори в случай на съвместно провеждане на рекламна кампания, мероприятие или акция,

 

– на трети лица в случай на продажба, сливане, вливане, съвместно предприятие, прехвърляне или друго разпореждане с цялата или с част от нашата стопанска дейност.

 

Съхранение и мерки за безопасност

 

Лични данни, които обработваме ще бъдат обработени и съхранявани, както е необходимо и в съответствие със законите за защита на данни и приложимите стандарти.

 

Ако www.vienetta.bg установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

 

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

 

www.vienetta.bg ви препоръчва да пазите и не преотстъпвате потребителското име и парола, с които влизате/използвате САЙТА, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт

 

 1. Права и задължения на страните

1.1. vienetta.bg се задължава:

– да достави на клиента в срок, заявената за покупка стока;

– да прехвърли на клиента собствеността на заявената за покупка стока;

– да уведоми клиента за начина на плащане, доставка и изпълнение на договора;

– да уведоми клиента за стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките или услугите, свързани с тяхната доставка;

– да посочи служебен адрес, на който клиента може да изпраща жалби и предложения относно закупените стоки;

– да уведоми потребителя за правото на клиента да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната – потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от потребителя, съобразно разпоредбите, конкретизирани по-надолу в договора;

– да приеме рекламация от страна на клиента в срок от 7 работни дни, считано от деня на получаването й, за сметка на vienetta.bg , съобразно разпоредбите, конкретизирани по-надолу в договора.

– Да посочи стационарен и електронен адрес и телефон за връзка, жалби, рекламации и предложения от клиентите.

1.2. Клиентът се задължава:

– да предостави на vienetta.bg предварителното си съгласие за закупуване на определената от него стока чрез електронната си поща;

– да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;

– да предостави на vienetta.bg съгласието си за изпълнението на договора, след като поръчката е направена;

– да получи стоката и да плати цената й;

– да заплати разходите по доставката, съобразно условията, посочени по-надолу в договора;

– да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;

– клиентът е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки и придружаващата ги документация при евентуално предявяване право на отказ от порьчката или при рекламация.

 

 1. Поръчка

Направеното предложение за покупка от страна на клиент до vienetta.bg, респективно обявените цени и другите условия на настоящия договор в онлайн магазина, обвързват фирмата в 3 дневен срок от получаването на предложението.

При договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги до определен клиент минималната продължителност на договора е 6 месеца.

 

 1. Срокове за доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от клиента адрес както следва :

– до 3 работни дни – за гр. София

– до 7 работни дни – за територията на Република България.

 

 1. Условия на доставка

 vienetta.bg се задължава след получаване на поръчката и уточняване на начина на разплащане да достави на клиента закупената стока.

– При липса на складова наличност от заявената стока, vienetta.bg в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява клиента за изчерпването й, чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента електронен адрес или на посочения телефон.

– При посочени неверен или сгрешен адрес и/или телефон при подаване на заявката в vienetta.bg фирмата не носи отговорност.

– В случай, че vienetta.bg изпълни друго вместо дължимото и потребителят упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоките са за сметка на доставчика.

– Всички обявени цени на стоките са в български лева, с включен ДДС.

– Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка. Към нея е приложена цялата придружаваща документация, изисквана по закон.

– При предаване на стоката, клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

– В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, vienetta.bg се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

– Договорът поражда действие между страните след осигуряване наличността на стоката, предмет на заявлението за покупка и след потвърждаване на валидността на заявката на посочения от клиента телефон за връзка или чрез посочения електронен адрес.

– С потвърждение на поръчката, по смисъла на закона се сключва договор за продажба от разстояние.

– С окончателното оформяне и потвърждение на поръчката, Вие като клиент се съгласявате с общите условия на настоящия договор, при които стоката ще Ви бъде доставена. С тази клауза се уреждат индивидуалните договорни отношения между страните.

 

 1. Начини на плащане

Разплащане при доставка – стойността на поръчката се дължи при нейното получаване.

– Покупки под 50 се доставят по цени на куриерска фирма СПИДИ.

– Покупки на стойност над 50 лв. се доставят безплатно.

Можете да се запознаете с нашите условия за доставка тук.

 

 1. Право на отказ от закупената стока

Клиентът има право без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. След упражняване правото на отказ, последният е длъжен да върне получените стоки в цялост, в същия вид, както са доставени, с ненарушена опаковка, годни за последваща продажба на други клиенти, заедно с цялата придружаваща ги документация. При условие, че са изпълнени тези изисквания vienetta.bg се задължава незабавно да възстанови заплатените суми от клиента. Разходите по връщане на доставената стока до фирмата са за сметка на клиента.

 

 1. Рекламации

7.1 При установено несъответствие на доставената стока с направената поръчка, клиентът има право да предяви рекламация в срок 7 работни дни от доставката й.

7.2 Рекламацията се предявява пред фирмата. За да бъде уважена клиента следва да приложи стоката по възможност в ненарушена опаковка, както и документите, които я придружават при доставката.

7.3 В случай, че претенцията е основателна клиента може да избере начина на удовлетворяване на рекламацията- чрез замяната на стоката с нова, съответстваща на сключения договор за продажба или поправка, ако замяната е невъзможна.

7.4 Клиента няма право да претендира за възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената, ако vienetta.bg се съгласи на удовлетворяване на рекламацията по някой от горните 2 начина.

7.5 Възстановяване на заплатени суми се извършва само в случай, че удовлетворяването на рекламацията е невъзможно по някой от начините, посочени в 7.3.

 

 1. Лични данни

8.1. vienetta.bg полага дължимата грижа за защита на личните данни на клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка.

8.2. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, vienetta.bg може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

8.3. vienetta.bg има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: pijami@vienetta.bg

 

 1. Разкриване на информацията

9.1. vienetta.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

9.2. е получил изричното съгласие на клиента;

9.3. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

9.4. vienetta.bg е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

 1. Отговорност

vienetta.bg не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на vienetta.bg – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на vienetta.bg.

 

 1. Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез искове, отправени до Арбитражния съд при БТПП, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

 

АДРЕСИ за кореспонденция с Ел-Мари 3  ООД

София, жк.Младост 2, бл.209, вх.2, ап.24

Телефон: 0898602350, 0898602351

Email: pijami@vienetta.bg

Imasmi web loading