Обща информация

В качеството си на администратор на лични данни като електронен магазин www.vienetta.bg фирма Ел-Мари 3  ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

  1. Ел-Мари 3  ООД – интернет магазин www.vienetta.bg
  2. ЕИК:200190612
  3. Седалище и адрес на управление: София, жк.Младост 2, бл.209, вх.2, ап.24
  4. E-mail:pijami@vienetta.bg

Лични данни

-данни, които ни предоставяте по време на процеса на регистрация, поръчка и сключване на договор и по-конкретно : име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес или адрес за доставка, онлайн идентификатори / IP адрес, местонахождение и др./. Като ни предоставяте данни, в това число и лични данни, Вие декларирате и гарантирате, че същите са верни и точни, че Вие имате право да ни предоставите такива данни.

Цели на обработката и период от време

www.vienetta.bg събира и обработва Ваши лични данни за регистрация в сайта, сключването и изпълнението на договор за продажба на стоки помежду ни /идентифициране, включително и чрез онлайн профил, фактуриране, плащане, доставка, комуникация, упражняване на права и задължения по договора и др./.

Ние може да използваме Вашите лични данни също и за следните конкретни цели:

 за връзка с Вас и да Ви предоставяме поискана от Вас информация във връзка с нашия онлайн магазин, начинът на използването му, предлаганите от нас стоки и услуги;

 да упражняваме наши права или спазваме Ваши и наши законни интереси, за целите на счетоводството, контрола и отчетността, одита и данъчни цели,

 за да Ви изпращаме информационни, рекламни материали и други известия по поща, имейл, кратки съобщения (SMS),

 за статистика и анализи с цел подобряване и промени по нашите услуги, процедури и политики,

Съхраняваме Вашите лични данни :

 за сключване и изпълнение на договор, регистрацията в сайта,

-www.vienetta.bg съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в сайта. След изтичането на този срок ние ще изтрием и унищожим всички Ваши данни, без ненужно забавяне,

 за счетоводна отчетност и контрол – в съответствие с нормативно установените счетоводни и контролни правила. Данните обработвани и съхранявани във връзка с други нормативно установени задължения до отпадане на съответното задължение. За други цели ще бъдат обработвани и съхранявани, когато е необходимо и в съответствие със законите за защита на данни и приложимите стандарти.

 Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на www.vienetta.bg при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.

 Всеки клиент има право по всяко време да оттегли съгласието си неговите данни да бъдат събирани и обработвани.Това става с изпращане на имейл до pijami@vienetta,bg и данните му да бъдат изтрити (т.нар. „право да бъдеш забравен”).

Получатели на лични данни

За изпълнение на договора ни вашите лични данни могат да бъдат разкривани на следните получатели :

 на куриерска и складова компания/служители за доставка на поръчаните стоки; на доставчици на платежни услуги; на обслужващите ни счетоводна и правна компания, на дружества, от които сме лицензирали специализирани програмни продукти, като например счетоводен, складов, комуникационен и др. Софтуер, на дружества, които ни доставят услуги и оказват техническа поддръжка във връзка с онлайн магазина и с комуникациите / хостинг услуги /, както и на др. подобни доставчици на услуги, доколкото същите имат нужда от достъп до Вашите данни при предоставяне на техните услуги,

 длъжностни лица във връзка с разследване на незаконна дейност или съмнения за такава или при законно искане от страна на държавни, правителствени или регулаторни органи, във връзка с откриване, разследване и предотвратяване на кражба, престъпление, измама, злоупотреба с услуги,

 на наши партньори в случай на съвместно провеждане на рекламна кампания, мероприятие или акция,

 на трети лица в случай на продажба, сливане, вливане, съвместно предприятие, прехвърляне или друго разпореждане с цялата или с част от нашата стопанска дейност.

Съхранение и мерки за безопасност

Лични данни, които обработваме ще бъдат обработени и съхранявани, както е необходимо и в съответствие със законите за защита на данни и приложимите стандарти.

Ако www.vienetta.bg установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

www.vienetta.bg ви препоръчва да пазите и не преотстъпвате потребителското име и парола, с които влизате/използвате САЙТА, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт

Imasmi web loading